Disclaimer

InTact Groningen besteedt veel aandacht aan deze website. We proberen de informatie zo zorgvuldig en actueel mogelijk aan te bieden. InTact Groningen kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van deze website.

InTact Groningen is een zelfstandige zelfhulpgroep.

Links naar externe websites
Via deze website wordt ook toegang geboden tot websites en informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. InTact Groningen controleert de inhoud van andere websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van andere websites.

Vragen via e-mail
De vragen die via deze website aan InTact Groningen worden gesteld, proberen we zo snel en zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Als de vragensteller antwoord via e-mail wenst, houden wij rekening met de privacy. Alle door de vragensteller gegeven informatie behandelen we vertrouwelijk.

Copyright
De inhoud van de site is eigendom van InTact Groningen. Bij de meeste foto’s is toestemming gevraagd aan de geportretteerden. In een enkel geval was dat niet mogelijk. Mocht u problemen hebben dat uw foto op deze website gebruikt is, wilt u dan contact opnemen met de webmaster, via webmaster (AT) intactgroningen (DOT) nl?

De informatie is opgesteld door InTact Groningen tenzij anders is vermeld. De informatie kan vrijelijk gebruikt worden voor strikt persoonlijke doeleinden. Mocht u teksten willen overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze website willen maken, dan heeft u daarvoor onze toestemming nodig. Neem in dat geval contact op met de webmaster van InTact Groningen. Mocht u op deze website onjuistheden aantreffen, dan verzoeken wij u eveneens contact op te nemen met de webmaster. Mail naar webmaster (AT) intactgroningen (DOT) nl

Geen medisch advies
Deze site is niet bedoeld om medische adviezen te geven. InTact Groningen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid.