Voor naasten van verslaafden

Ook als naaste van een verslaafde kun je onze gespreksgroepen bezoeken. Het is immers zo dat een verslaving altijd ook de omgeving van de verslaafde beïnvloed of je dat nu wilt of niet.

Dat kan op veel manieren tot uiting komen. Soms heb je de neiging het verslavingsgedrag van je naaste te negeren, anderen vergoelijken het, en zoeken excuses voor het gedrag van de verslaafde, weer anderen zoeken de schuld van de verslaving van de ander bij zichzelf en ook zijn er veel mensen die de verslaving van hun naaste koste wat kost geheim willen houden voor de omgeving. Wat je ook doet, steeds wordt je ongewild een onderdeel van de verslaving.

Hoe vaak hoor je niet dat je je verslaafde naaste maar gewoon moet laten vallen, dat niets anders helpt? Wat is het verschil tussen de verantwoordelijkheid bij je naaste neerleggen en hem in de steek laten? Hoe geef je een verslaafde zijn verantwoordelijkheid, wat zijn de gevolgen en wat betekent dan houden van….. wat is die goede raad waard…. Het zijn allemaal vragen die je als naaste enorm bezig kunnen houden.

In onze zelfhulpgroepen wordt op een respectvolle en een vertrouwelijke wijze met elkaar gepraat. Iedere deelnemer kan in een gesprek inbrengen wat hem of haar op dit moment bezig houdt, problemen bezorgt of juist vreugde brengt. Belangrijk is te weten dat je niets hoeft te zeggen als je je daar ongemakkelijk bij voelt.

In onze groepen is iedereen gelijk. Rangen en standen spelen geen rol. In de groep telt alleen de deelnemer als mens. Wie het wil vindt in onze gespreksgroepen mensen die luisteren, die je accepteren zoals je bent en die je in staat stellen zelf de antwoorden te vinden op de vragen waarmee je al zolang rondloopt, ongeacht wat de verslaving van je naaste je inmiddels letterlijk en/of figuurlijk heeft gekost. Respect voor elkaar is in onze groepen een ongeschreven wet.

Bovendien kunnen de anderen in de groep je de weg wijzen naar individuele en professionele hulp. Zij hebben vaak die weg al eerder afgelegd en kunnen zo jouw wegwijzer zijn. Ook kun je leren van de ervaringen van mensen die hun verslaving overwonnen hebben. Wat heeft hen geholpen en wat vooral ook niet.

Bovendien kun je als naaste deelnemen aan ons seminarprogamma. Tijdens deze seminars (vormingsweekenden) wordt je in de gelegenheid gesteld jezelf en je houding ten opzichte van je naaste, beter te leren kennen en bepalen.